IT Support Thailand IT Support Thailand ติดต่อเจ้าหน้าที่
ผ่านช่องทาง Line@
Line ID : @Thaipcsupport
L
I
N
E

บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ PC, Notebook รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

ขอใบเสนอราคา
บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ PC Computer, Notebook รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

สำหรับลูกค้าจัดอบรม/เทรนนิ่ง งานบรรยาย/สัมมนา งานอีเว้นต์ และงานอื่น ๆ ลูกค้าองค์กรหรือสำนักงาน ติดตั้ง Microsoft office365(Word, Excel, PowerPoint) พร้อมใช้

บริการขนย้าย
ไม่ต้องกังวลเรื่องขนย้าย เราบริการจัดส่งและติดตั้งพร้อมใช้งานให้ถึงสถานที่
พร้อมจัดเก็บอุปกรณ์กลับเรียบร้อย
มีคุณภาพ
ตรวจเช็คเครื่องทุกครั้ง ก่อนส่งเครื่องให้ลูกค้า หากพบว่าเครื่องที่เช่าไปมีปัญหา
ทางเราจะทำการเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ให้ทันที
พร้อมใช้งาน
คอมพิวเตอร์ i3, i5, i7 ติดตั้ง Windows 10, Microsoft office365 และ Anti-virus
ซอต์ฟแวร์ลิขสิทธิ์ ให้คุณพร้อมใช้งาน
มืออาชีพ
เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ คอยดูแลในการติดตั้ง เพื่อให้เครื่อง
ที่ติดตั้งสมบูรณ์พร้อมใช้ เมื่อถึงวันใช้งานจริง
ใช้งาน
ฟรี ครั้งแรก

ขอใบเสนอราคา

PRICING AND PLAN

Rental Laptop :

Type CPU RAM Harddisk Space VGA Screen Size Operating
System
Office Anti Virus Daily Weekly Monthly
Laptop
i3
4 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 400 บาท 800 บาท โทร
Laptop
i3
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 500 บาท 1000 บาท โทร
Laptop
i3
8 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 600 บาท 1200 บาท โทร
Laptop
i5
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 800 บาท 1600 บาท โทร
Laptop
i5
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 600 บาท 1200 บาท โทร
Laptop
i5
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 900 บาท 1800 บาท โทร
Laptop
i7
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 1000 บาท 2000 บาท โทร
Laptop
i7
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 1300 บาท 2600 บาท โทร

Rental Desktop :

Type CPU RAM Harddisk Space VGA Screen Size Operating
System
Office Anti Virus Daily Weekly Monthly
Desktop
i3
4 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 400 บาท 800 บาท โทร
Desktop
i3
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 500 บาท 1000 บาท โทร
Desktop
i3
8 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 600 บาท 1200 บาท โทร
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 800 บาท 1600 บาท โทร
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 600 บาท 1200 บาท โทร
Desktop
i5
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 900 บาท 1800 บาท โทร
Desktop
i7
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 1000 บาท 2000 บาท โทร
Desktop
i7
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 1300 บาท 2600 บาท โทร
ทำไมควรเลือกบริการจากเรา

สิทธิประโยชน์ พิเศษ เพื่อคุณ

IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand

Thailand Rental Computer and Laptops on Rent | ThaiPCSupportWhen you decide to start your cloud path, we are to back you up on the way. Our Office 365 consultants help you make your cloud solution an integral part of the enterprise digital environment and a useful tool for each employee. We provide both advisory and technical assistance depending on your business needs.

High-end Desktops, and Laptops available. Rent them for both personal and business needs. Quality Tested, On Time, Hassle Free & Reliable Online Product Rentals with Delivery & Pickup across Thailand. Each of our systems is configured, tested and maintained to the highest quality standard before delivery for rental. Besides quick delivery and service of qualified & trained service engineers, we provide support in terms of setting up of new business with LAN and UPS.

We offer PCs and laptops that can be used for you to learn, and business services. Gaming laptop, tablet, screen, and PCs are available in our services too. Laptop rental include these brand Apple, Lenovo, Microsoft, Intel Core, etc. It's pro, safe, and can protect your privacy for it has privacy policy. You may view and contact us in the provided email, number, and locations.Rental Solutions for Every Business


Whether you need additional equipment immediately you have an event on the horizon, ThaiPC Support Rentals is one of the largest computer rental companies in the country with over 20 years of experience in the rental industry. Our network of offices can deliver the technology you need, anywhere in the country. Businesses use our computer rentals for temporary or seasonal employees and interns, corporate training, war rooms, road shows, trade shows and corporate events.

We’re the best solution for fast rentals for businesses, conferences, and professional events anywhere in Thailand. We can customize PC and Mac in many different ways, including:

  • Backgrounds and logos
  • Wi-Fi credentials
  • Software installation
  • Security settings
  • Hard drive encryption
  • Multiple user accounts


High-Performance Computer Rentals


ThaiPC Support offers high-performance equipment rental from the leading brands. With rental computers, your business can ensure that it gets the best equipment on the market, gaining fast and reliable processing power without needing to invest in purchasing new computers. PC rentals and rent to own laptops are the ideal way to equip expanding offices, provide workstations for temporary staff, or to test out and peripherals before buying them.

In addition to our standard rental inventory, desktop rental and HP workstation options, our experienced technicians can create any computer equipment rental configuration to meet your specifications. Rent to own laptops. Planning and Flawless On-time, On-budget Execution


ThaiPC Support is more than a just a rental vendor. We’re a partner in your success – a single source with end-to-end responsibility for replication, testing, set-up, operation, teardown, and return shipping.

Experienced ThaiPC Support personnel are with you every step of the way. Our Tech Supports will help you select the right hardware configuration based on your requirements and needs. They also help you build a base image for replication and manage the replication and testing in our shop. In addition, an experienced our in house ThaiPC Support Project Manager can help you with content management, shipping and logistics, and to keep your project on time and budget – handling all of the details so you can focus on your project or event and rent a laptop. We offer rent to own laptops, computer rental near me, laptops on rent, and rent a gaming PC.Why Choose us?


We have vast experience in Storage, Routers, and Security Devices. We also do configure and maintain the Wi-Fi and WiMAX. We have enhanced our product range of Various Peripherals Such as Intel Processors, AMD processors, Intel Motherboards, WeP (Wipro) range of Printers Desktop PC's and Laptops, Compaq Desktop PC's and Laptops, Samsung Range of Products, LG My Pcs and Laptops, etc. This ensures a healthy distribution and after sales service to all Our Valued customers. We have immense pleasure in introducing ourselves as one of the leading service providers in the field of hardware technology; we do structured Cabling, with Optical fiber and Copper cables with Systimax, Nortel, and AMP. Complete Signal Chain Wireless Infrastructure. We give solutions to Active Networking Components like Manageable and un-Manageable layer 3 switches, Multilayer Switches, Routers and Leased line Modems. We have good skilled Engineers in networking (Specifically Windows 2008 and 2012 Server. Maintaining ADS, DNS, DHCP, TELNET Server Infrastructure. Having experience in this field for more than 10 years, our staffs are trained with technical background.

We offer PCs and laptops that can be used for you to learn, and business services. Gaming laptop, tablet, screen, and PCs are available in our services too. Laptop rental include these brand Apple, Lenovo, Microsoft, Intel Core, etc. It's pro, safe, and can protect your privacy for it has privacy policy. You may view and contact us in the provided email, number, and locations.

คำถามที่พบบ่อย

คุณสามารถแจ้ง รุ่น/สเปค,จำนวนคอมพิวเตอร์ และระยะเวลาที่ต้องการเช่า ในรูปแบบ "รายวัน", "รายสัปดาห์" และ "รายเดือน" เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นได้ โดยเครื่องเช่าที่จะมีโปรแกรมลิขสิทธิ์ Windows 10 /MS Office 365(Word, Excel, PowerPoint) /Anti-virus Eset ติดตั้งพร้อมใช้งาน

คุณสามารถลงโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ได้ด้วยตนเอง หรือหากต้องการให้ทางเราจัดการให้กรุณาแจ้งเพื่อประเมินค่าบริการเพิ่มเติม(โปรแกรมที่ลงจะต้องเป็นโปรแกรมที่ถูกต้องและมีลิขสิทธ์เท่านั้น)

ใช้เพียงเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.20 เป็นหลักฐานประกอบการเช่าใช้คอมพิวเตอร์ ไม่จำเป็นต้องวางเงินมัดจำ

ThaiPC Support จะดูแลรับผิดชอบในการส่งมอบเครื่องเช่า ขนย้าย ติดตั้ง(พร้อมตรวจสอบคุณภาพเครื่องให้พร้อมใช้งาน) และเก็บกลับเท่านั้น หากลูกค้าต้องการเจ้าหน้าที่ IT ช่วยดูแลการใช้งานระหว่างวัน กรุณาแจ้งเพื่อประเมินค่าบริการเพิ่มเติม

เราจะมีเครื่องสำรองติดตั้งไว้ ณ สถานที่เช่า ในอัตราส่วน 1:10 (โดยทุก10 เครื่องเช่า จะมีเครื่องสำรองให้ 1 เครื่องเสมอ) รวมถึงเจ้าหน้าที่ IT จะเข้าดูแลและแก้ไขปัญหา โดยไม่ต้องกังวลว่างานของคุณจะสะดุด

ThaiPC Support บริการขนย้าย ติดตั้งอุปกรณ์และ Network ให้พร้อมสำหรับใช้งาน ณ สถานที่ พร้อมเก็บกลับ

ส่งข้อความถึงเรา ...

พร้อมดูแลและช่วยเหลือทุกปัญหา IT ของคุณ ด้วยบริการระดับมืออาชีพ

ติดต่อหาเราตอนนี้!

02 114 7310

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในองค์กรของคุณ