บริษัทของเรา

ให้บริการ IT Support, IT Outsource,
IT Service ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ

ThaiPC Support ภายใต้การดูแลของบริษัท AquaOrange Software Co., Ltd เป็นธุรกิจให้บริการสนับสนุนงานด้าน IT Support ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 เรามีทีมพนักงานไอทีที่มีประสบการณ์ และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหางานด้าน IT ในบริษัทของคุณ

บริการของเรา

บริการ IT Support

 • icons8-maintenance-50

  IT Support & Helpdesk

  • ลดต้นทุนการจ้างพนักงาน IT ประจำ
  • มีผู้ชำนาญการหลายระดับตามลักษณะของงาน
  • แก้ไขปัญหา Hardware และ Software หรือ ประสานงานกับผู้จัดจำหน่าย เพื่อซ่อม หรือเปลี่ยน ตามอาการของปัญหา
  • ติดตั้ง / อัพเกรด Software
  • ตรวจสอบและแก้ปัญหาเบื้องต้น Lan & Network

 • big-data

  File Server & Permissions

  • จัดทำ File Server ตามนโยบายบริษัทลูกค้า (IT Policy)
  • กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของ File Server
  • ตรวจสอบเพื่อระบุผู้เข้าใช้งานข้อมูล ใน Share Files
  • อบรมการใช้งาน File Server

 • icons8-internet-50

  Network

  • ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบ Network
  • ติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุงระบบ Network
  • ประสานงานกับผู้ให้บริการ Internet
  • ติดตั้งแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless, LAN, WiFi

 • wired-network

  Server

  • ติดตั้งระบบ Windows Server และตรวจสอบสถานะการใช้ของ ระบบ Server
  • ติดตั้งระบบ Virtual Machine ได้แก่ VMware , ESXi , Hyper-V
  • ติดตั้งและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานบน AD และ WSUS
  • เป็นตัวแทนหรือประสานงานกับผู้ดูแลอื่นๆ ในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

 • security

  Security & Firewall

  • ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไข ระบบ Firewall เช่น FortiGate, Cisco, MikroTik
  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูล Website ตามนโยบายองค์กร
  • จำกัดความเร็ว Internet ของผู้ใช้งาน (ในกรณีที่อุปกรณ์รองรับ)
  • ติดตั้งระบบป้องกัน Virus, Malware ด้วยโปรแกรม ESET NOD32 หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

 • icons8-data-backup-50

  Backup Data

  • ให้คำปรึกษาการ Backup รูปแบบ Cloud, AWS, Server และ NAS
  • กำหนดช่วงเวลา Backup ข้อมูลอัตโนมัติ
  • บริการกู้คืนข้อมูล
  • Backup ตามมาตรฐาน IT Audit

สร้างสรรบริการงานไอทีเพื่อธุรกิจของคุณ ทางเลือกในการแก้ไขปัญหา

ลูกค้าของเรา

Sandvik
abbott
CISCO
Shell
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Kobayashi
CAN International
Iron Mountain
Worldwide
PCF
BDS
Almac
Ferrari
Global-chemie
JD Power
pb Parkerbridge
CIC
Unique Group
Wamgroup
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
Customer of ThaiPC Support
พร้อมให้บริการ

ดูแลทุกรูปแบบธุรกิจ จัดสรรอย่างเหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ขนาดของธุรกิจลูกค้า ไม่ใช่อุปสรรคในการบริการสำหรับเรา ThaiPC Support พร้อมดูแลให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าได้อย่างมั่นคงไม่มีสะดุด ด้วยการจัดการจากทีมงานมืออาชีพของเรา

IT Support
IT Support
IT Outsource
IT Outsource
IT Helpdesk
IT Helpdesk
IT Maintenance
IT Maintenance
IT Solutions
IT Solutions

IT Support คืออะไร

IT Support คือ ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงค้นหาหนทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องคอย Update ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

อ่านต่อ

ทำไมควรมี IT Support ในองค์กร

คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน ไฟล์ข้อมูลหาย ไวรัสเข้าคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตช้า ฯลฯ เป็นปัญหาที่ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าและวางแผนการทำงานได้ แน่นอนว่าการทำงานของบุคลากรต้องเกิดการสะดุด ดังนั้น IT Support จึงสำคัญ ซึ่งจะเป็นผู้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

อ่านต่อ

ใช้บริการ IT Outsource ดีกว่าอย่างไร

“ฝ่ายไอทีวันๆ ทำอะไร”, “เห็นนั่งเฉยๆ ทั้งวัน”, “มานั่งสบายกินเงินเดือน” ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามักได้ยินคำพูดเหล่านี้อยู่เสมอๆ ในองค์กรที่มีพนักงานไอทีประจำ ซึ่งแน่นอนว่า หากไม่เกิดปัญหาด้าน Hardware, Software หรือ Network พนักงาน IT Support ก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานรับผิดชอบ

ทางเลือกของหลายๆ บริษัทในปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงเป็นบริการจากบริษัท IT Outsource ซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาบน Hardware, Software หรือ Network ที่ใช้ในการทำงาน รวมทั้งยังมีบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ในราคาที่น้อยกว่าการจ่ายเงินเดือนพนักงาน รวมถึงไม่ต้องรับภาระด้านสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โบนัสประจำปี วันหยุด ฯลฯ

อ่านต่อ

IT Helpdesk VS IT Support ต่างกันอย่างไร?

แน่นอนว่าตำแหน่งงานทั้ง 2 ดำเนินอยู่บนหน้าที่ความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาด้านไอทีที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในการทำงาน แล้วความแตกต่างของหน้าที่ปฏิบัติคืออะไร

IT Helpdesk คือ การพูดคุย แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้นผ่านโทรศัพท์ และ Remote Access ซึ่งถ้าหากสามารถแก้ไขไม่ได้ จะส่งให้กับ IT Support หรือผู้ชำนาญเฉพาะด้านดูแลต่อไป

IT Support คือ รับหน้าที่ต่อจาก Helpdesk และ แก้ไขปัญหา ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Network หรือ Server ต้องเข้าไปดูแลลูกค้าถึงที่ (Onsite Support)

อ่านต่อ