Rental Computer - Daily / Weekly / Monthly and Yearly Rental Computer

Emergency Support
IT Support, IT Services, IT Helpdesk in Thailand

ThaiPC Support ทางเลือกสำหรับงาน IT Support ที่คุ้มค่า ทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย เราพร้อมที่จะให้บริการ ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี

IT Support & Helpdesk
บริการดูแล IT ระดับองค์กร โดยผู้ชำนาญการตามลักษณะงานหลายระดับ ลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำำ
NAS/File Server & Permissions
จัดการระบบ File Server ดูแลความปลอดภัยและการเข้าใช้งานข้อมูล การสำรองข้อมูล และการ Restore
Server & Network Setup
บริการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุงระบบ Network ในองค์กร ปัญหาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless, LAN
Backup Data / Cloud Backup
บริการติดตั้งระบบ Backup ข้อมูลทุกรูปแบบ Cloud, AWS, Server และ NAS ตามมาตรฐาน IT Audit
ใช้งาน
ฟรี ครั้งแรก

ขอใบเสนอราคา

PRICING AND PLAN

Rental Desktop :

Type CPU RAM Harddisk Space VGA Screen Size Operating
System
Office Anti Virus Daily Weekly Monthly
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i5
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i7
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i7
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร

Rental Desktop :

Type CPU RAM Harddisk Space VGA Screen Size Operating
System
Office Anti Virus Daily Weekly Monthly
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i5
8 GB
256 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i5
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i7
8 GB
256 SSD
Integrated Graphic
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Desktop
i7
16 GB
512 SSD
GeForce
13.3 / 14 / 15.6 Windows 10
Pro 64 Bit
Microsoft
Office365
NOD32 โทร โทร โทร
Hire us, why not?

What make us special?

IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand
IT Support Thailand

Thailand Rental Computer and Laptops on Rent | ThaiPCSupportWhen you decide to start your cloud path, we are to back you up on the way. Our Office 365 consultants help you make your cloud solution an integral part of the enterprise digital environment and a useful tool for each employee. We provide both advisory and technical assistance depending on your business needs.

High-end Desktops, and Laptops available. Rent them for both personal and business needs. Quality Tested, On Time, Hassle Free & Reliable Online Product Rentals with Delivery & Pickup across Thailand. Each of our systems is configured, tested and maintained to the highest quality standard before delivery for rental. Besides quick delivery and service of qualified & trained service engineers, we provide support in terms of setting up of new business with LAN and UPS.

We offer PCs and laptops that can be used for you to learn, and business services. Gaming laptop, tablet, screen, and PCs are available in our services too. Laptop rental include these brand Apple, Lenovo, Microsoft, Intel Core, etc. It's pro, safe, and can protect your privacy for it has privacy policy. You may view and contact us in the provided email, number, and locations.Rental Solutions for Every Business


Whether you need additional equipment immediately you have an event on the horizon, ThaiPC Support Rentals is one of the largest computer rental companies in the country with over 20 years of experience in the rental industry. Our network of offices can deliver the technology you need, anywhere in the country. Businesses use our computer rentals for temporary or seasonal employees and interns, corporate training, war rooms, road shows, trade shows and corporate events.

We’re the best solution for fast rentals for businesses, conferences, and professional events anywhere in Thailand. We can customize PC and Mac in many different ways, including:

 • Backgrounds and logos
 • Wi-Fi credentials
 • Software installation
 • Security settings
 • Hard drive encryption
 • Multiple user accounts


High-Performance Computer Rentals


ThaiPC Support offers high-performance equipment rental from the leading brands. With rental computers, your business can ensure that it gets the best equipment on the market, gaining fast and reliable processing power without needing to invest in purchasing new computers. PC rentals and rent to own laptops are the ideal way to equip expanding offices, provide workstations for temporary staff, or to test out and peripherals before buying them.

In addition to our standard rental inventory, desktop rental and HP workstation options, our experienced technicians can create any computer equipment rental configuration to meet your specifications. Rent to own laptops. Planning and Flawless On-time, On-budget Execution


ThaiPC Support is more than a just a rental vendor. We’re a partner in your success – a single source with end-to-end responsibility for replication, testing, set-up, operation, teardown, and return shipping.

Experienced ThaiPC Support personnel are with you every step of the way. Our Tech Supports will help you select the right hardware configuration based on your requirements and needs. They also help you build a base image for replication and manage the replication and testing in our shop. In addition, an experienced our in house ThaiPC Support Project Manager can help you with content management, shipping and logistics, and to keep your project on time and budget – handling all of the details so you can focus on your project or event and rent a laptop. We offer rent to own laptops, computer rental near me, laptops on rent, and rent a gaming PC.Why Choose us?


We have vast experience in Storage, Routers, and Security Devices. We also do configure and maintain the Wi-Fi and WiMAX. We have enhanced our product range of Various Peripherals Such as Intel Processors, AMD processors, Intel Motherboards, WeP (Wipro) range of Printers Desktop PC's and Laptops, Compaq Desktop PC's and Laptops, Samsung Range of Products, LG My Pcs and Laptops, etc. This ensures a healthy distribution and after sales service to all Our Valued customers. We have immense pleasure in introducing ourselves as one of the leading service providers in the field of hardware technology; we do structured Cabling, with Optical fiber and Copper cables with Systimax, Nortel, and AMP. Complete Signal Chain Wireless Infrastructure. We give solutions to Active Networking Components like Manageable and un-Manageable layer 3 switches, Multilayer Switches, Routers and Leased line Modems. We have good skilled Engineers in networking (Specifically Windows 2008 and 2012 Server. Maintaining ADS, DNS, DHCP, TELNET Server Infrastructure. Having experience in this field for more than 10 years, our staffs are trained with technical background.

We offer PCs and laptops that can be used for you to learn, and business services. Gaming laptop, tablet, screen, and PCs are available in our services too. Laptop rental include these brand Apple, Lenovo, Microsoft, Intel Core, etc. It's pro, safe, and can protect your privacy for it has privacy policy. You may view and contact us in the provided email, number, and locations.

Frequently asked questions

Thai PC Support specializes in providing computer services and products to small businesses and home users. We have a unique company structure aimed at giving our customers the best and most flexible service offering available in the industry. Not only will we visit you at your home or business premises but we can also provide instant support using our remote technology.

Our services range from one-off support and repairs, to specialist IT solutions and on-going service contracts. Our products range from entire office systems with networked servers to small items such as memory and cables.

We recognize that you want your technology to “just work”, enabling you or your business to benefit from its use rather than worrying about the technical detail. Our entire service is based on this premise. We will take total responsibility for the smooth running of your computer(s), so you don’t have to.

The more specific reasons why you should choose us are too numerous to list here but to find out more click here if you are a business user or if you are a home user click here.

Thai PC Support offers a comprehensive range of services for small businesses and home users. In brief these services include:

 • Troubleshooting & Repairs
 • Upgrades
 • Software Installation & Set-up
 • Service Contracts o New PC Set-up
 • Preventative Maintenance
 • Broadband Installation
 • Networking o Internet & Virus protection
 • Data Backup & Recovery
 • Independent Consultancy and Advice
 • Hardware Recommendation & Supply
 • VoIP (Free Internet Phone Calls)

For more information see our Products and Services section.

Yes. You can either call us when you need us or you can take out one of our service agreements which include an annual check as part of the service. For more information follow this link for Home User Service Agreements and this one for Business Service Agreements.

Provided your PC meets a certain basic minimum standard (see our Terms & Conditions for details) then we will be happy to support it. Generally, if a computer isn’t to our minimum standard then it should be replaced as replacement parts will be hard to find and the software that runs on it will no longer be supported by the manufacturer. If this is the case then we can provide you with advice on the perfect new system to meet your requirements. We will never try to sell you something you don’t need!

Yes. All of our engineers can offer you advice on products and then deliver them to your home or business. Basically we can provide everything you could possibly need for your home or office computer set-up! And what’s even better is that we can provide you with a complete “no hassle” package including installation, set-up and on-going support.

Connect with us Now ...

Reach out to us and our Thai or International team will reach out to you within an hour.

Reach out now!

(+66) 65 008 8330

Start the collaboration with us while figuring out the best solution based on your needs.